Aquest projecte associatiu està conformat per persones decidides a contribuir amb la seua formació, trajectòria i visió del món al fet que la societat siga més sostenible, conscient i capaç. Perquè una societat  In formada és una societat lliure.

Som un equip multidisciplinari amb experiència en els següents vessants: :

  • Gestió de projectes.

  • Agricultura i medi rural.

  • Formació.

  • Nutrició.

  • Història i documentació.